Matematika témazáró dolgozat 10. évfolyam

Szerző:
Tibor Samu
Témák:
Matematika
Olvasd el figyelmesen a feladatot, majd old meg!

1/a feladat

Egy adott körben mekkora kerületi szög tartozik azon ívhez, amelyen nyugvó középponti szög nagysága 40 ? (Csak a számértéket add meg!)

1/b

Egy adott körben mekkora kerületi szög tartozik azon ívhez, amelyen nyugvó középponti szög nagysága 126? (Csak a számértéket add meg!)

2/a feladat

Egy adott körben mekkora középponti szög tartozik azon ívhez, amelyeken nyugvó kerületi szög nagysága 20 ? (Csak a számértéket add meg!)

2/b feladat

gy adott körben mekkora középponti szög tartozik azon ívhez, amelyeken nyugvó kerületi szög nagysága 76 ? (Csak a számértéket add meg!)

3. feladat

Egy kör egy adott ívén nyugvó kerületi és középponti szög nagyságának összege: 174 Add meg a középponti szög nagyságát!

4. feladat

Vegyen fel egy AB=5.5 cm-es szakaszt! Szerkessze meg azon pontok halmazát, amelyekből a szakasz 45-os szög alatt látszik!

5. feladat

Vegyen fel egy ABC háromszöget és egy "t" tükörtengelyt!! Tükrözze a háromszöget a "t" tükörtengelyre, majd hajtsa végre azt a középpontos hasonlósági transzformációt, amelynek középpontja a B' csúcs, aránya pedig 2.

6. feladat

Két szabályos háromszög egy-egy oldalának összege 30 cm. Számítsuk ki a háromszög oldalainak hosszát, ha területeik aránya 4:9!

7. feladat

7. feladat
Számolja ki a hiányzó adatokat! c=13 cm x=