Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

SR2 - Dièdric - Projeccions piràmide sobre plans ortogonals

Projeccions d'una piràmide a tres plans ortogonals.
Modifica les caselles de control i els punts lliscants per modificar la piràmide. Observa què passa quan modifiques els punts blaus i verd sobre el pla horitzontal. Per últim, aplica un gir a la piràmide respecta l'eix y.