Consulta - PROJECCIÓ D'UN VOLUM SOBRE UN PLA

Fa molt de temps que estic donant voltes a la projecció de volums sobre un pla i no me'n surto. Us explico el problema que tinc. Per representar un volum tridimensional (exemple Octaedre) en un pla bidimensional, el què fem, és projectar els seus vèrtexs sobre un pla bidimensional (en aquest cas el pla ABC), tot seguit unim els vèrtexs corresponents per aconseguir representar l'octaedre. PROBLEMA Hi ha cares, arestes i vèrtexs que no es veuen des de la direcció oposada als raigs de projecció. Les arestes ocultes les hauríem de poder representar en discontinuo, tal com ho fa la vista 3D. DUBTES Com saber quines arestes són ocultes? Com podríem fer el contorn aparent del volum? (perímetre de la representació) Hi ha d'haver una manera fàcil de fer-ho, ja que el programa ja ho té resolt. Si premeu la tecla "Punt de vista" la vista 3D és com la projecció i mostra les arestes vistes i ocultes.