Příklad 5 (nápověda)

a) Sestrojte průsečík přímek a b) Uvažujte polokružnici nad úsečkou . Pokuste se sestrojit pravoúhlý trojúhelník. c) Použijte jednu z vět o pravoúhlém trojúhelníku. d) Co platí pro délku úsečky určené bodem dotyku tečny vedené z průsečíku přímek a ? Kde se nachází tyto body dotyku?