Stengel- en bladdiagram

Onderwerp:
Statistiek
Een stengel- en bladdiagram is een wat bijzondere vorm van frequentietabel. In plaats van de aparte waarden aan te turven in de juiste klasse, behouden we de volledige getallen. Bij getallen met twee cijfers plaatsen we cijfers van de tientallen stijgend onder elkaar als de stam van een boom. Achter elk tiental noteren we een na een de cijfers van de eenheden, als bladeren op een stengel. Rechts tellen we het aantal cijfers per tiental op. Op deze manier blijven alle getallen bewaard en kunnen we b.v. nog steeds het kleinste en grootste getal aflezen.