Úhlopříčky kvádru

Urči vztah pro výpočet stěnových a tělesových úhlopříček kvádru o hranách a, b, c. Zkontroluj výpočet tělesové úhlopříčky pomocí appletu. Posunem modrých vrcholů B, D, E změníš velikost hran a, b, c. Délka tělesové úhlopříčky se přepočítá vlevo dole.

Příklad 1.

Tělesová úhlopříčka u kvádru, jehož hrany mají délky a, b, c má délku

Zde označte odpověď

Příklad 2.

Stěnová úhlopříčka v kvádru, jehož hrany mají délku a, b, c má délku

Zde označte odpověď