Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Eukleidés VI.13 (Konstrukce geometrického průměru dvou úseček = přeměna obdélníku na čtverec)

Heath:

To find a mean proportional to two given straight lines. http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookVI/propVI13.html

Servít:

Ke dvěma daným úsečkám najdi střední úměrnou.

Školská formulace:

  • Najděte úsečku, jejíž délka je geometrickým průměrem délek úseček a .
  • Najděte úsečku délky
  • K danému obdélníku zkonstruujte čtverec, který má stejný obsah.

Důkaz -- video Sandy Bultena: