Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Diagram Arganda ćw.02

Autor:
grurenka
Manipulując suwakami utwórz liczbę zespoloną z=x+yi. W którym miejscu na diagramie znajduje się punkt odpowiadający tej liczbie? Sprawdź swoją odpowiedź klikając "Pokaż punkt". Utwórz kolejną liczbę i powtórz ćwiczenie. Co się stanie z punktem, gdy będziesz zmieniał tylko "x", a "y" pozostanie bez zmian? A na odwrót?