Dokonale konkurenční trh

Tento graf vám ozřejmí fungování dokonale konkurenčního trhu. Levý panel zobrazujedokonale konkurenční firmu, pravý panel dokonale konkurenční trh složený z takovýchto (tj. identických) firem.
Použití: Tvar nákladových křivek každé firmy může měnit pomocí tahátek pod levým panelem grafu. Fixní náklady jsou FC, variabilní náklady jsou VC=b*Q^2+c, kde 2b jsou mezní náklady a c jsou tzv. nedělitelné náklady (např. režie), které mají fixní velikost c, pokud firma vyrábí, ale jsou nulové, když firma zastaví výrobu. Tahátko v pravém panelu umožňuje měnit počet firem na trhu. Posouváním počátečného a koncového bodu (velké červenohnědé body) poptávkové křivky můžete měnit její tvar. Co zkusit: Nejprve byste se měli seznámit s konstrukcí funkce tržní nabídky. Měňte náklady firmy v levém grafu a pozorujte, jak se mění její nabídka. Zároveň sledujte, jak se mění tržní nabídka v levém grafu. Tržní nabídka je součtem nabídek všech firem na trhu. Měňte počet firem na trhu a sledujte, jak se tržní nabídka mění. Dále zkoušejte měnit fixní a variabilní náklady firmy a hledejte rovnovážný počet firem na trhu. Nejprve tedy posuňte tahátka v levém grafu do vámi zvolené pozice, a pak se snažte na tahátku v pravém grafu najít takový počet firem, aby každá z nich dosahovala právě nulového ekonomického zisku. Povede se vám to vždy? Měňte poptávku a pozorujte, jak se mění ekonomický zisk či ztráta firem. Proč se například mohla poptávka změnit? Kdy firmy dosahují ztráty a kdy jsou naopak ziskové? Jak bude toto ovlivňovat jejich rozhodování o setrvání na trhu v krátkém období? A v dlouhém? Pozorujte poptávku dokonale konkurenční firmy a pokuste se pochopit její význam i to, jak vzniká. Co ji ovlivňuje? Jak se mění? Měňte tržní poptávku a sledujte, co se stane s poptávkou dokonale konkurenční firmy. Čemu se poptávka dokonale konkurenční firmy rovná? Jak ovlivňuje rozhodování firmy na dokonale konkurenčním trhu? Zkuste rozpohybovat celý trh. Vzhledem k tomu, že je to počet firem, který se přizpůsobuje na trhu tak, aby vznikla rovnováha, nastavte vždy všechna tahátka v levém grafu do vámi zvolené polohy a změňte libovolně křivku poptávky. Až toto uděláte, zkuste si zhodnotit vámi zvolenou situaci. Jaké je teď na trhu prodávané množství? Za jakou cenu se prodává? Jsou firmy ziskové či ztrátové? Až si na tyto otázky odpovíte, určete, zda k dosažení rovnováhy musíte počet firem na trhu snížit či zvýšit. Pokud si s některou z otázek nevíte rady, přečtěte si textík v pravém grafu. Až potom se snažte najít optimální počet firem na trhu.