Spherot

Geometriaa Spheroilla

 • Muotojen piirtäminen Spherolla
  • suorakulmio
  • neliö
  • suunnikas
  • ympyrä
  • kolmio
  • suorakulmainen kolmio
 • Yhdensuuntaisuus - kaksi Spheroa kulkee suoraan kohtaavatko viivat?
 • Yhdenmuotoisuus/yhtenevyys -2 Spheroa ohjelmoidaan tekemään sama muoto
 • Ryhmät tekevät jokainen yhdelle kuviolle koodin. Tämän jälkeen yritetään yhdistää, mikä koodi kuuluu millekin kuviolle.
 • Pujottelut /radat. Radalla voi esim olla päätepiste ja se joukkue voittaa joka ohjelmoi pallon lähimmäs päätepistettä. Koodia saa yrittää korjata esim 2-3 kertaa.
 • Ympyrän koodaaminen - lumiukko.

Kulmiot Spherolla

Tavoite: Opetella geometrisia muotoja ja ohjelmoinnin alkeita. Oppilaat käyttävät opittuja matemaattisia taitojaan ja saavat robotin tottelemaan käskyjä. Käsiteltävät geometriset muodot: - neliö, suorakulmio, suunnikas - kolmio - monikulmiot Välineet: - Sphero-robotti (1kpl/pari/ryhmä) - tabletteja, älypuhelimia (android/IOS) - Laitteissa tulee olla Spheron MacroLab Tehtävä: Oppilaat miettivät miten robotti voidaan ohjelmoida kulkemaan tietty matka. Ajan ja nopeuden vaikutus matkaan. Oppilaat taulukoivat tulokset. Oppilaiden tulee ohjelmoida Sphero kulkemaan/piirtämään annetun geometrisen kuvion. Robotin tulee pystyä toistamaan sama kuvio vähintään kolmesti. Oppilaat videoivat yrityksensä.