Bingo

This book is a translation of the Spanish materials that form a chapter in the book 'juegos' (games) of matematicaula. Dit boek is een vertaling van de Spaanse applets die samen het hoofdstuk 'juegos' (spelen) vormen door matimaticaula. url: https://ggbm.at/eSbuNtqC

bingo

Use the cards in the first worksheet to play bingo. Click the green button to gererate a new exercise. Click the red button to clear all the exercises. Gebruik de kaarten in het eerste werkblad om bingo te spelen. Klik op de groene knop om een nieuwe oefening te genereren. Klik op de rode knop om alle oefeningen te wissen.