Έλλειψη 8

Διαγράφοντας το σημείο Μ την έλλειψη (βάλτε το ποντίκι πάνω στο σημείο και σύρετε), παρατηρείτε ότι η γωνία ΕΜΕ' διχοτομείται από την ευθεία που είναι κάθετη στην εφαπτομένη στο σημείο Μ. Ακόμα και αν μετακινήσετε τους δύο πρώτους δρομείς (α και γ) οι γωνίες που σχηματίζονται είναι ίσες. Η ιδιότητα αυτή της έλλειψης ονομάζεται ανακλαστική και έχει εφαρμογές στην Ιατρική, τις κινήσεις των πλανητών και τις ακουστικές στοές.