Što je tangenta u točki grafa funkcije?

Autor:
Kristian
Odaberite željenu funkciju. Je li tangenta u točki grafa funkcije svaki pravac koji s grafom ima točno jednu zajedničku točku? Promotrite pravac u različitim položajima i obrazložite kada je pravac tangenta grafa funkcije, a kada nije. Mogu li tangenta i graf funkcije imati više zajedničkih točaka?