Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

schets de grafiek van de hellingsfunctie

Links zie je de grafiek van de functie f. Versleep de drie punten op de grafiek in het rechtse tekenvenster en schets de afgeleide functie van f. Klik op de knop controle en controleer deze grafiek grafiek klopt.