Dik üçgende trigonometrik oranlar

Konu:
Oranlar
Dik üçgeni aynı oranda büyütüp küçülttüğünüzde kenarların oranlarının sabit kaldığını gözlemleyebilirsiniz. Bu oranların her biri özel bir isimle anılır ve bunlara trigonometrik oranlar denir.
Hangi orana hangi isim verilir? Sinüs, cosinüs, tanjant, cotanjant