Хармонично движение

Този аплет илюстрира родството между "равномерното" движение по окръжност, колебанието на пружина и колебанието на махало.