Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Trójkąt o kącie 60 stopni i trójkąty równoboczne

Autor:
Jerzy Mil
Dany jest trójkąt ABC, w którym kąt BCA ma miarę 60 stopni. Na bokach trójkąta zbudowano trójkąty równoboczne. Zmieniaj położenie punktów A, B i C. Porównaj pole czworokąta ACBD i sumę pól trójkątów ACF i BEC. Sprawdź, czy wniosek z obserwacji jest poprawny. Obejrzyj ilustrującą wniosek animację.