Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Zadanko z GAL-u

rozwiązanie równania | z - ( 1 + i ) ^ n | = z (n całkowite). dla n mod 8 = 1 lub -1 rozwiązanie istnieje i moduły są równe promieniowi zielonego okręgu dla n mod 8 = 0 rozwiązanie istnieje i moduły są równe promieniowi pomarańczowego okręgu