LaTex tekstgrootte

tekstgrootte

De tekstgrootte wordt gestuurd door een schuifkop. De LaTeX code \ovalbox plaatst een kader rond de geselecteerde tekstgrootte, wat meer overzicht biedt dan een rolmenu. Het overzicht wordt gecreëerd als één tekst.
Image

kleur

Je kunt de kleur van een object bepalen met
  • een Engelstalige kleurennaam: SetColor(tekst1, "red")
  • waarden voor respectievelijk rood, groen en blauw SetColor(tekst1, 0, 0.5, 0.5) In het applet plaatst de auteur drie schuifknoppen: r, g en b die de kleurwaarden bepalen. De voorbeeldtekst krijgt als kleurwaarden r, g en b. De kleur van elke schuifknop komt overeen met de waarde van de schuifknop: schuifknop b heeft als kleur: b, 0, 0, schuifknop g: 0, g, 0 en schuifknop r: 0, 0, r.