Zuzen baten malda eta ordenatua jatorrian aztertzeko

Mugitu m eta b irristailuak. Zeintzuk dira zuzenaren aldaketak? Eta y = mx + b zuzenaren ekuazioarenak? Nolakoa da zuzena, honako egoera hauetan?: a. m > 0 denean b. m = 0 denean c. m < 0 denean d. m > 1 denean e. m < 1 denean