Hfdst 3 oef 12

In een viervlak ABCD is een vlak aangebracht evenwijdig met de ribben [AC] en [BD] en door punt M op [AB]. a) Teken de doorsnede van met het viervlak en toon aan dat deze doorsnede een parallellogram is. b) Als |AC|=28, |BD|=14 en , bereken dan de lengten van de zijden van het parallellogram.