Položaj dvaju pravaca u ravnini

Promotri položaj dvaju pravaca u ravnini u odnosu na njihove koeficijente smjera. (Uputa: postoje 2 "zanimljiva" položaja)

Što vrijedi za koeficijente smjera dvaju paralelnih pravaca?

Check your answer here

Što vrijedi za koeficijente smjera dvaju okomitih pravaca?

Check your answer here

Što vrijedi za koeficijente smjera dvaju pravaca koji nisu ni okomiti ni paralelni?

Check your answer here