Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Pythagoras - areal af ydre trekanter

  • Undersøg arealet af trekanterne i konstruktionen.
  • Lav en skærmoptagelse, hvor du forklarer, - hvad du har opdaget, - hvorfor det gælder i et enkelt tilfælde, - hvorfor det må gælde for alle retvinklede trekanter.