Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funcions lineals, perpendiculars i paral·leles.

Dibuixa una funció lineal fixant els valors del pendent i l'ordenada a l'origen. Fixa un punt , escrivint les seves coordenades i . (clica a Activa el punt) Activa la recta perpendicular a i/o la recta CALCULA'N LES SEVES EQUACIONS Cliqueu a solucions per veure si ho heu fet be.