Superfícies equipotencials - dipol elèctric (1 nC)

Construcció que permet visualitzar les superfícies equipotencials d'un dipol elèctric constituït per dues càrregues puntuals d'1 nC i -1 nC, situades en els punts de coordenades (-2,0) i (2,0) m, respectivament. Es poden seleccionar 6 potencials positius i 6 potencials negatius. Les línies del camp elèctric són perpendiculars a aquestes superfícies en qualsevol punt.