Oppgaver

Oppgave 1. Åpne en ny fil fra geogebra.org: (applets, geogebra 6.0, start) Lag en glider med heltall fra 0 til 9 Lag så en demo mer eller mindre maken til denne: https://www.geogebra.org/m/r7za2csn Oppgave 2. Lag et verktøy i Geogebra 5 som gitt en trekant lager trekantens omsirkel. Lagre verktøyet som en ggt.fil Åpne en ny fil i geogebra 6 og dra ggt-filen inn i grafikkvinduet. Oppgave 3 Bruk sequence eller følge -kommandoen til å lage punktene (0,0), (0,1), (0,2)...(0,10) Lag så et rektangulært gitter av punkter med 10 i bredden og n i høyden, der n er styrt av en glider. Det er mange måter å løse dette på. Oppgave 4 Lag et punkt A og gjør det stort (SetPointSize,A,50) Gå så inn på punktets egenskaper/advanced/dynamic colors. Sett red = x(A)/10, green = y(A)/10 og blue = x(A)-y(A). Dra så punktet rundt på skjermen. Fest så punktet til linja y=-x og sett animasjon on for punktet. Oppgave 5 Lag to linjer som skjærer hverandre. Lag så en liste L som inneholder disse linjene. Skriv P=Point(L) i inntastingsvinduet/algebrafeltet. Dra P rundt, hva skjer? Oppgave 6 Lag et dragbart punkt P som kun tar heltallige koordinater. Oppgave 7 Lag et dynamisk sjakkbrett fra 2x2 til 10x10