Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Punten, lijnstukken, rechten en veelhoeken in de ruimte

Punten lijnstukken en veelhoeken

Selecteer de knop Toolbar Image Punt en klik op het Oxy grondvlak in het 3D tekenvensterTip: Je kunt schakelen tussen horizontaal of verticaal bewegen van een punt door het punt te selecteren. Bij het selecteren verschijnen pijlen naast het punt die de bewegingsrichting aanduiden. Opmerking: Met de knop Punt kan je enkel punten creëren op een bestaand object (het Oxy grondvlak, een eerder gecreëerde rechte, veelhoek of ruimtelichaam). Je kunt ook een punt creëren door als invoer 3D-coördinaten in te geven: De invoer (1, 2, 1) creëert een punt met gegeven x-, y- en z-coördinaat. Selecteer de knop Toolbar Image Lijnstuk en klik tweemaal in het Oxy grondvlak of op bestaande punten. Je creëert ook een lijnstuk met het commando Lijnstuk( ).
  • Lijnstuk(A, B) creëert een lijnstuk tussen twee gegeven punten A en B.
  • Lijnstuk((1,0,2), (0, 1, 3)) creëert een lijnstuk tussen twee punten met gegeven coördinaten.
Selecteer de knop Toolbar Image Veelhoek, klik op de hoekpunten en sluit de veelhoek door nogmaals het eerste hoekpunt aan te klikken. Analoog als in 2D kan je veelhoeken ook bepalen als bv. Veelhoek(A, B, C, D).

Rechten

  • Twee punten: Selecteer de knop Toolbar Image Rechte en klik op twee punten, of definieer een rechte met het commando Rechte(A,B).
  • Punt en evenwijdige rechte: Selecteer de knop Toolbar Image Evenwijdige Rechte, klik op een bestaande rechte en een bestaand punt en creëer de rechte door het punt evenwijdig met de eerste rechte. De volgorde van aanklikken maakt niet uit. Je creëert ook een rechte door het punt A evenwijdig met de rechte a als Rechte(A, a).
  • Punt en richtingsvector: Het commando Rechte(Punt, Richtingsvector) creëert een rechte door een gegeven punt met gegeven richtingsvector. Let op: Vul voor de richtingsvector geen richtingsgetallen in. GeoGebra interpreteert deze coördinaten als de coördinaten van een gegeven punt. Definieer eerst een vector als bv. u=(1, -1, -1). Door een kleine letter te gebruiken weet GeoGebra dat u een vector is. Rechte(A, u) of Rechte((1, 2, 1), u) creëert een rechte door het gegeven punt met gegeven richtingsvector.

Experimenteer in het 3D venster met punten, lijnstukken, veelhoeken en rechten

Instellingen

Klik op de knop Instellingen in de rechterbovenhoek van het 3D venster en ontdek de mogelijke instellingen.
  • De assen, het Oxy grondvlak en een raster in dit grondvlak kunnen naar keuze getoond of verborgen worden. Je kunt ook kiezen tussen enkele projectiemethodes.
  • Zo kan je net als in het 2D tekenvenster de assen een label of vaste verdeling geven. Ook kan je desgewenst de 3 assen zwart kleuren ipv rood, groen en blauw.
  • Met clipping bepaal je de grootte van een kubus die vastlegt tot waar objecten getoond worden. Zo lopen rechten niet langer door tot de rand van het 3D venster.
  • De optie belichting geeft ruimtelichamen een extra 3D-effect.