Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Addition af vektorer

Addition af to vektorer sker ved at lægge de to vektorers koordinater sammen. I et koordinatsystem findes sumvektoren ved at lade have startpunkt i slutpunktet for (punktet B i dette arbejdsark). Du kan flytte punkterne A, B og C for at danne andre vektorer og se hvad deres sum bliver. Bemærk at rækkefølgen af de to vektorer er ligegyldig: .