Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Frequentietabellen

een reeks losse gegevens

Je creëert een reeks losse gegevens door ze één na één in de kolom y_1 te typen. Uit een lijst l1=y_1 kan je de beschrijvende maten van deze waarden berekenen. Maar, wil je bij het groeperen van deze waarden in klassen de afzonderlijke waarden inruilen voor de klassenmiddens, dan moet je turven. Het commando frequentietabel doet dit turven in jouw plaats.

absolute frequenties

  • Typ y_1 in het invoerveld van het Algebravenster en Toon deze lijst als de lijst l1.
  • Opmerking: Je kunt l1 ook ook meteen typen als een opsomming in het Algebravenster. In verdere commando's mag je nu voor de lijst met waarden zowel l1 als y_1 typen .
  • Creëer een lijst met klassengrenzen als Rij(Startwaarde, Eindwaarde, toename): Rij(5, 30, 5). Opmerking: Ook hier kan je de lijst definiëren door opsomming.
  • Creëer een frequentietabel met absolute frequenties als Frequentie(Lijst met klassengrenzen, Lijst met waarnemingsgetallen): Frequentietabel(l2, l1). Opmerking: Je kunt in het commando ook de volledige lijsten typen.
  • Creëer een frequentietabel met cumulatieve frequenties als Frequentietabel(true, l2, l1).

relatieve frequenties

Je kunt op de absolute frequenties een schaalfactor invoeren zodat je een frequentietabel bekomt met relatieve of cumulatieve relatieve frequenties. Voor de lijsten l2 en l1 krijg je:
  • relatieve frequenties: Frequentietabel(l2, l1, true, 5/12) Hierin betekent true dat je alle frequenties herschaalt met eenzelfde factor. Deze schaalfactor stel je gelijk aan klassenbreedte / (aantal waarden) In dit voorbeeld neem je 5 als klassenbreedte en zijn er 12 waarden. De factor wordt dus 5/12.
  • cumulatieve relatieve frequenties: Frequentietabel(true, l2, l1, true, 5/12). De eerste true slaat op cumulatief, de tweede op het herschalen.
Lees de handleiding voor meer uitleg over de mogelijke syntaxen van het commando Frequentietabel. Het is echter niet mogelijk om één volledige frequentietabel te creëren met zowel afi, cfi, rfi als crfi.