Gegroepeerde frequentietabel

Onderwerp:
Statistiek

absolute frequenties

Je creëert een gegroepeerde frequentietabel vanuit een rij losse gegevens als volgt:
  • Typ in het Tabelvenster in de kolom y_1 een reeks losse gegevens.
  • Typ y_1 in het invoerveld van het Algebravenster en Toon deze lijst als de lijst l1. Opmerking: Je kunt l1 ook ook meteen typen als een opsomming in het Algebravenster. In verdere commando's mag je nu voor de lijst met waarden zowel l1 als y_1 typen .
  • Creëer een lijst met klassengrenzen als Rij(Startwaarde, Eindwaarde, toename): Rij(5, 30, 5). Opmerking: Ook hier kan je de lijst definiëren door opsomming.
  • Creëer een frequentietabel met absolute frequenties als Frequentietabel(l2, l1). Opmerking: Je kunt in het commando ook de volledige lijsten typen.
  • Creëer een frequentietabel met cumulatieve frequenties als Frequentietabel(true, l2, l1).

relatieve frequenties

Je kunt op de absolute frequenties een schaalfactor invoeren zodat je een frequentietabel bekomt met relatieve of cumulatieve relatieve frequenties. Voor de lijsten l2 en l1 krijg je:
  • relatieve frequenties: Frequentietabel(l2, l1, true, 5/12) Hierin betekent true dat je alle frequenties herschaalt met eenzelfde factor. Deze schaalfactor stel je gelijk aan klassenbreedte / (aantal waarden) In dit voorbeeld neem je 5 als klassenbreedte en zijn er 12 waarden. De factor wordt dus 5/12.
  • cumulatieve relatieve frequenties: Frequentietabel(true, l2, l1, true, 5/12).
Lees de handleiding voor meer uitleg over de mogelijke syntaxen van het commando Frequentietabel. Het is echter niet mogelijk om een volledige frequentietabel te creëren met zowel afi, cfi, rfi als crfi.