Површина ваљка

Да бисмо открили формулу за израчунавање површине ваљка, најпре је потребно да откријемо како изгледа мрежа ваљка. Очигледно, мрежа ваљка садржи два круга која су подударна његовим основама. Остаје још „развити“ омотач ваљка. Није тешко закључити да омотач ваљка развијен у равни представља правоугаоник. Дужина једне странице правоугаоника који представља омотач једнака је висини ваљка, док је дужина друге једнака обиму основе. Нека је r полупречник основе ваљка, а H његова висина. Ако са B означимо површину основе овог ваљка, а са M површину омотача, онда је B = r2 M = 2rH. Дакле, површина ваљка је P = 2B + M = 2 r2 + 2rH= 2r (r + H).