Aksiomi geometrije prostora

Kroz dvije različite točke prolazi točno jedan pravac Kroz 3 nekolinearne točke prolazi točno jedna ravnina Pravac koji prolazi kroz dvije različite točke ravnine leži u toj ravnini Ako dvije različite ravnine imaju zajedničku točku, onda se sijku u pravcu Kroz svaku točku može se povući točno jedna paralela sa zadanim pravcem