Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(100) anticomplement of Feuerbach point

anticomplement of Feuerbach point

Fe, The Feuerbach point, triangle center X(11) of triangle ABC is the tangent point of the nine-points circle and the incircle of ABC. The point P can be constructed as follows:
  • Draw a line through the the Feuerbach point Fe and the centroid Ce of triangle ABC.
  • P is the point on this line on the other side of Ce then Fe and at distance to Ce that's twice the distance between Fe and Ce.
The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

anticomplement van het punt van Feuerbach

Fe, het punt van Feuerbach, driehoekscentrum X(11) van driehoek ABC is het raakpunt van de negenpuntscirkel en de ingeschreven cirkel van ABC. Je construeert het punt P als volgt:
  • Construeer een rechte door Fe, het punt van Feuerbach en het zwaartepunt Ce van ABC.
  • P is het punt op deze rechte aan de andere kant van Ce dan Fe, op een afstand van Ce die het dubbel is van de afstand tussen Fe en Ce.
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.