Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Parabel 9. klasse

Parabler - "opvarmingsopgave"

Vi begynder lektionen med en simpel opgave angående parabler. I skal tegne parablen for funktionen: Begynd lige med at beregne toppunktet, hvordan man gør ved i jo godt. HINT: Måske hjælper begrebet Diskriminant og et blik på jeres formelsamling ;) I skal begynde med et sildeben og beregne den tilsvarende y-værdi til x-værdier i selv må vælge. Efter at i har gjort det, skal i åbne Geogebra, hvor i så skal indsætte andengradsfunktionen. Det er et sejt program, i kan bruge til at tegne parabler! Når i starter GeoGebra for første gang, skal i bare trykke på knappen som hedder "Graf" og dernæst er der et "Input" felt nederst til venstre. Her skal i bare indtaste funktionen, og så har i allerede tegnet parablen. :) Tjek nu, om jeres toppunkt og punkterne i sildebenet er ens med parablen i GeoGebra. Hvis ikke, så tjek lige jeres regneveje. :)

Påvirkning af a, b og c’s parametre på parablens udseende og antal skæringspunkter med x-aksen

Undersøg ved hjælp af skyderne (brug positive og negative værdier) systematisk, hvordan parablens udseende bliver påvirket af parametrene, hvor mange skæringspunkter den har med x-aksen og deres position. Brug instrukserne for neden og arbejd gerne med en tabel (a – b – c – Antal skæringspunkter – Position af skæringspunkt), som i kan bruge til at beskrive jeres observationer. Skriv nogle stikord, hvad det er i kan iagttage. 1.      Lad b være lig med 0 og a lig med 1. Varier c. 2.      Lad b være lig med 0 og lad a være >1, <1 og =1. Brug den tilsvarene positive og negative værdi (f.eks. a= -0.5 og 0.5 \ a= -1 og 1 \ a= -3.5 og 3.5) Varier efter hver ændring af a, parameteren af c. 3.      Sæt a=1 og c=0, varier b. 4.      Sæt a=1 og b på en negativ og positiv værdi. Varier for hver ændring af b,  parameteren af c. 5.      Vælg nu for b og c: - to positive værdier -to negative værdier -en positiv og en negativ værdi (i begge variationer) Varier for enhver kombination af b og c parameteren af a. Ved hjælp af observationerne skal i nu komme frem til nogle huskeregler i kan bruge i det senere arbejde med parabler.

Aktivitet 3

I skal nu bruge jeres huskeregler til at flytte g(x) på f(x) position. I første aktivitet kom i frem til nogle huskeregler, som i nu kan bruge til hurtigt at flytte g(x) - Den røde parabel- på f(x) - den grønne parabel- position. Vi kender ikke f(x)s parametre, så vi bliver nød til at prøve os frem til at finde parametrene. Dette kan i hurtigt finde ud af ved hjælp af jeres gode huskeregler.