Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Побудова перерізів

Метод перерізів многогранників у стереометрії використовується в задачах на побудову. У його основі лежить вміння будувати переріз многогранника і визначати його вид. Щоб розв’язати задачу на побудову перерізу многогранника учень повинен знати: • що означає побудувати переріз многогранника площиною; • як можуть розташовуватися відносно один одного многогранник і площина; • як задається площина; • коли задача на побудову перерізу многогранника площиною вважається розв’язана.
Побудова перерізів