Demo av matriser

Författare/skapare:
Edward
Område(n):
Rotation
En matris kan användas för rotation tex. Här räknas de nya koordinaterna med X' = R X. Rotationscentrum är punkten O som kan flyttas, då är formeln X' = R ( X - O ) + O 1) Prova att ändra på t. 2) Prova att ändra på A, B och C. 3) Prova att sätta på och av animering. 4) Pröva att sätta på och av spår efter punkterna.