จำนวนจริงบวก

มีสับเซต ของ R ซึ่งสำหรับสมาชิก a ทุกตัวของ R คุณสมบัติต่อไปนี้ จะเป็นจริงเพียงข้อความเดียวเท่านั้น