Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Simulering 6 - antal frihedsgrader

Her kan du eksperimentere med 1) Hvad der sker med chi i anden- fordelingen, når man varierer på antallet af frihedsgrader 2) Hvad der sker med sandsynligheden (rødt/grønt arealet under grafen) for at få en bestemt observation når man ændrer chi i anden værdien 3) Hvad er sker med grænsen for om hypotensen forkastes eller accepteres, når man ændrer signifikansniveauet (lyseblåt areal under graf)