Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Eixos de coordenades i quadrants del pla

Moveu el punt P i observeu els signes de les seves coordenades. Cliqueu dins els recuadres per obtenir ajuda. Feu un resum a la llibreta indicant la relació entre els quadrants i els signes de les coordenades dels seus punts. Quina propietat comú tenen els punts de l'eix x? Quina propietat comú tenen els punts de l'eix y?
Moveu el punt P i observeu els signes de les seves coordenades. Cliqueu dins els recuadres per obtenir ajuda. Feu un resum a la llibreta indicant la relació entre els quadrants i els signes de les coordenades dels seus punts. Quina propietat comú tenen els punts de l'eix x? Quina propietat comú tenen els punts de l'eix y?