Universet har intet centrum

universet har intet centrum. En iagttager placeret i en hvilken som helst galakse vil sige, at han er centrum i universet, idet han vil se alle de andre galakser bevæge sig bort fra ham. Dette er vist i illustrationen der er lavet af to lag. Det ene lag skal forestille galakser i universet for lang tid siden og det andet lag universet nu. Brug musen til at flytte det øverste lag og placer en galakse før og nu over hinanden og du vil se, at det ser ud til at alle andre galakser fjerner sig fra din galakse - lige gyldigt hvilken galakse du vælger. Man kan sige at alle galakser er centrum for universet eller der er intet centrum.