Parameters van een lineaire vergelijking

Opgave

Gebruik schuifknoppen om dynamisch de parameters van een lineaire vergelijking te wijzigen.

Verken de uitgewerkte constructie

Verander de waarden van de schuifknoppen en kijk hoe ze de ligging van de rechte beïnvloeden.

Kijk naar het instructiefilmpje

Maak nu zelf de constructie

Constructiestappen

1.Typ y = 0.8 * x + 3.2 in het Invoerveld en klik op Enter.
2.Toolbar ImageVerkenning: Welke parameters kan je wijzigen wanneer je de vergelijking van de rechte aanpast in het Algebra venster View (gebruik de pijltoetsen) of de rechte in het Tekenvenster (gebruik de muis)?
Tip: Zorg er voor dat de vergelijking/rechte geselecteerd is voor je ze probeert te wijzigen.
3.Toolbar ImageGebruik In het Tekenvenster de knop Object verwijderen om de rechte te verwijderen.
Tip: Deze knop vind je in het meest rechtse rolmenu op de knopenbalk.
4.Toolbar ImageGebruik de knop Schuifknop om twee schuifknoppen a en b te creëren.
Tip: Na klikken in het Tekenvenster verschijnt een dialoogvenster waarin je de parameters van je schuifknop kan bepalen. Klik op Toepasseniom het venster te sluiten en de schuifknop te creëren.
5.Typ y = a * x + b in het Invoerveld en klik op Enter.
6.Toolbar ImageSelecteer de knop Snijpunt(en) op deTknoppenbalk om het snijpunt A te bepalen van de rechte met de y-asA between the line and the y-axis.
7.Toolbar ImageGebruik de knop Punt op object om het punt B te creëren op de oorsprong.
8.Toolbar ImageGebruik de knop Lijnstuk om een lijnstuk te creëren tussen de punten A en B.
9.Toolbar ImageGebruik de knop Helling om met een driehoekje de helling van de rechte te tonen