Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Volume van een balk

Ontdek in dit werkblad het verband tussen de afmetingen van de balk en het volume.

Samengevat

Beantwoord alleen of met anderen deze open vragen over het volume van een balk.

Hoe bereken je de oppervlakte van de basis van een balk?

Wat is het verband tussen de oppervlakte van het grondvlak en het volume van een balk?

Als je de oppervlakte van het grondvlak en de hoogte van de balk kent, hoe bereken je dan het volume?