Genomgång fre 6/3 (Michaela)

Författare/skapare:
Michaela Johansson, Helena Nilsson
Område(n):
Funktioner

Vad är en koordinat?

En koordinat skrivs på formen (x,y)

Bestäm ekvationen då

a) k= -2 och m = 4 b) k = 0 och m =-4

Är dessa lika?

y = 3x -2 och y = 2 - 3x

Hur beräknas k-värdet?

vilket är lika med förändringen i y-led dividerat med förändringen i x-led

Vad är riktningskoefficienten för linjen?

a) då punkterna (1,2) och (4,6) ligger på linjen

b) då punkterna (0,3) och (2,-1) ligger på linjen

Vad beskriver m-värdet?

m anger y-värdet då linjen skär y-axeln

Bestäm en ekvation

Bestäm en ekvation för linjen som går genom punkterna (0,3) och (2,6)