Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Stedfunktion for konstant acceleration

Her er en stedfunktion for bevægelse med konstant accceleration. I kan ændre på startposition, s_0, starthastighed, v_0 og acceleration a_0 med skyderne. Prøv forskellige kombinationer af de tre størrelser.