Måndag 18 januari, Målad kub

Författare/skapare:
Torbjörn Jansson
Område(n):
Kub
Image

En 4x4x4 – kub målas blå på samtliga sidor.  Hur många småytor kommer att målas? Hur många småkuber kommer att ha målade ytor? Hur många småkuber kommer att vara helt omålade? Hur många småkuber kommer att ha tre målade ytor? Hur många småkuber kommer att ha två målade ytor? Hur många småkuber kommer att ha en målad yta? Kontrollera alla moment du kan.Hur kommer lösningarna se ut för en nxnxn – kub? Finns det några begränsningar?