Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Construcció d'una cònica a partir dels valors d' a i c. Clas

Construcció d'una cònica donades les longituds del semieix focal a i la semi-distància focal c.. Observa que passa si el valor d a i c son iguals Si el valor de c es o Sabeu que es defineix l'excentricitat com el quocient e=c/a. Classifica les còniques en funció de e.