Prøv igen... - Feedback ved forkert svar

Forfatter
Bo Kristensen
Når man har feedback ved rigtige svar, vil man ofte gerne have feedback for forkerte svar. Her skal betingelsen være, at to objekter IKKE er lig med hinanden   Udfordringen er, at objekterne fra starten ikke er lig med hinanden, og man naturligvis ikke ønsker at der skal stå en fejlmeddelelse, før eleven er begyndt. For at løse det, laver man en true/false værdi og en "Tjek svar" knap. Det eneste denne knap gør, er at ændre denne værdi fra false til true. Denne værdi == true tilføjes herefter som betingelse i begge ens svartekster. Man har derfor to betingelser i hver testboks
  1. Tjek svarets korrekthed
  2. Tjek om der overhovedet er startet (true)