Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Sträckan/Hastigheten som en funktion av tiden

[b]I den här konstruktionen finns det en bil och du kan ändra på bilens hastighet. Välj om du vill se grafen för sträckan som funktion av tiden eller grafen för hastigheten som funktion av tiden.