Parametric equation of a straight line

Napište parametrické vyjádření a obecnou rovnici přímky AB.
Pro parametrický zápis vypočítáme směrový vektor u = B - A. Všechny body X = A + t.u , kde t je z R, leží na přímce. Reprezentaci jakékoliv přímky v Geogebře vidíme v algebraickém okně. Při běžném nastavení je uvedena obecná rovnice roviny, ale z aktuální nabídky (pravá myš) můžeme vybrat i směrnicový tvar, nebo parametrické vyjádření.

Obecná rovnice přímky v rovině.

Přímka p je dána bodem A=(0, 2) a vektorem u = (3,1). Které z následujících vyjádření je obecnou rovnicí přímky.

Zde označte odpověď
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)

Obecná rovnice kolmé přímky.

Přímka p je dána bodem A=(0, 2) a vektorem u = (3,1). Které z následujících vyjádření je obecnou rovnicí přímky kolmé k přímce p.

Zde označte odpověď
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)