Zadatak 2.

Zadatak 2.

Neka je zadana funkcija . U prvi stupac tablice upišite vrijednosti varijable : brojeve od do . U drugom stupcu ispišite vrijednosti funkcije za te vrijednosti varijable. Nacrtajte graf dane funkcije preko točaka iz tablice. Označite pravac njegovim nazivom i jednadžbom. (Pogledajte uputu za korištenje GeoGebre.)

Pitanje 1.

Funkcija je

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)

Pitanje 2.

Odredi nultočku funkcije . Rješenje napiši u obliku koristeći Matematički unos.

Pitanje 3.

Koliko iznosi odsječak na osi?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)

Pitanje 4.

Odredite sve realne brojeve za koje je . Rješenje zapišite u obliku nejednakosti koristeći Matematički unos.