Kepler II. torveny

A gyakorló feladat eredeti célja síkgörbe, nevezetesen ellipszis megadása paraméteres egyenletrendszerével. A simulókör, derivált vektor, érintő, görbület a Geogebra lehetőségeit hivatott bemutatni paraméteres alakban adott görbék esetén. Érdemesnek ígérkezett azt szemléltetni, hogy r(t) és r'(t) vektoriális szorzata állandó, ami Kepler II. törvényét igazolja.
Nézzen utána: - az ellipszis paraméteres egyenletrendszerének! - mit ad meg r'(t)-nek, a deriváltvektornak adott helyen vett függvényértéke? - simulókör középpontjának koordinátáinak és sugarának; - görbület fogalmának!